Strona Główna BIP Strona Główna
» Akademie i szkoły oficerskie
 

Wykaz akademii i szkół oficerskich

 


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

tel. 58 626 27 35

tel. 58 626 27 12WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

www.wat.edu.pl

tel. 22 683 79 38,

tel. 22 683 79 39,

tel. 22 683 79 56

 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl

tel. 81 551 77 33

 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH


ul. Czajkowskiego 109

51-150 WROCŁAW

www.wso.wroc.pl

tel. 71 765 81 51

tel. 71 765 85 76

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY

(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)

al. Kościuszki 4

90-419  ŁÓDŹ

www.umed.pl

tel. 42 639 39 18