Strona Główna Strona Główna
 
Ćwiczenia i kursy wojskowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2014 roku.

 

 
 

NA KURSY OFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

  • żołnierze rezerwy z wykształceniem wyższym, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają odpowiednią specjalność wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze szkoloną specjalnością wojskową;

  • w SW 48A01 osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego - wskazane przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.


Na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

 

NA KURSY PODOFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

  • żołnierze rezerwy w wieku do 40 lat;

  • w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową i posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, którym mają być szkoleni w czasie kursu;

  • w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/wym. wymagania, żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

  • w SW 40H21 wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym  Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz.1410).

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  6-7,
tel. 71 76-56-144, 71 76-56-115.

 _______________________________________

 

UWAGA BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI !

                

Akademia Obrony Narodowej organizuje kursy na stanowiska:

  • dowódcy batalionu,

  • oficera sztabu batalionu.


Termin kursu dowódcy batalionu - 31.03 - 27.06.2014 r.

Termin kursu oficera sztabu batalionu - 29.09 - 19.12.2014 r.


Akademia Obrony Narodowej

al. Gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa


Kryteria:

  • byli żołnierze zawodowi z korpusu osobowego wojsk lądowych w stopniach: porucznik, kapitan, major, podpułkownik - w wieku do 50 lat.

 

Zainteresowani kursem oficerowie rezerwy powinni zgłosić swoją kandydaturę do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, ul. Obornicka 130 pok. 6-7.

 

Bliższych informacji o kursach udzielają specjaliści WKU we Wrocławiu:

p. Jakimowicz - tel. 71 76-56-144,

p. Dolewski - tel. 71 76-56-144,

p. Mielewski - tel. 71 76-56-121.