Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

 

SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH PO NOWELIZACJI


_______________________________________

 UWAGA !!!
PODOFICEROWIE REZERWY I PODOFICEROWIE
NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

_______________________________________

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

 

      Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu jest terenowym organem administracji wojskowej (należącej do administracji rządowej - niezespolonej). Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.
Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu należy między innymi:

 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.


Obszar administrowany przez WKU we Wrocławiu swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

 •     milicki
 •     oleśnicki
 •     oławski
 •     strzeliński
 •     wrocławski
 •     średzki
 •     trzebnicki
 •     miasto Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _______________________________________

 

WKU we Wrocławiu posiada zgodę autorów zdjęć na ich publikację na stronie komendy. Materiały graficzne pochodzą z zasobów WKU we Wrocławiu, stanowią materiały promocyjne MON lub są materiałami ogólnodostępnymi (np. logo miast i instytucji).